Szkolenia “szyte na miarę”

Każda firma to niepowtarzalny, żywy organizm. Ten organizm tworzą pracownicy. Każdy z nich codziennie przynosi ze sobą do pracy inne umiejętności, doświadczenia życiowe, talenty, pasje, preferencje, predyspozycje, inne wady i zalety, nawyki, nastroje, cele, ambicje, przyzwyczajenia, sympatie i antypatie. Najlepsze firmy potrafią po mistrzowsku wykorzystać różnorodność pracowników. Przydzielając każdemu najodpowiedniej dopasowane do niego stanowisko tworzą świetnie zorganizowane i doskonale działające zespoły. Sukces i komfort pracy zapewnia  indywidualne podejście do każdego członka grupy i jednoczesna umiejętność spojrzenia na grupę jako całość.

Podobnie jest ze szkoleniami. Najlepsze efekty zapewniają szkolenia projektowane specjalnie dla potrzeb konkretnej firmy. Przygotowanie i przeprowadzenie takiego szkolenia dzieli się na kilka etapów i jest bardziej złożone, niż zamówienie gotowego szkolenia tematycznego. Wymaga czasu i większego zaangażowania z Państwa strony, co w przypadku gotowych programów ogranicza się do minimum. Fazy tworzenia szkolenia “szytego na miarę” są następujące:

1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych.
Jest to spotkanie, na którym ustalamy wszystkie szczegóły potrzebne do stworzenia programu specjalnie dla Państwa. Badamy jaka jest specyfika Państwa pracy i co jest najważniejsze w danej branży. Określamy z jakimi problemami i deficytami boryka się zespół, jakich umiejętności brakuje pracownikom, który element  i która faza realizacji projektu są najtrudniejsze i zawsze opóźniają zakończenie. Oprócz zdefiniowania problemów,  określamy również potrzeby. Jak wyobrażacie sobie Państwo sprawnie działający zespół. W jakie kompetencje trzeba wyposażyć pracowników, jakie zdolności warto wzmocnić? Rozmawiamy o rozwoju poszczególnych pracowników, a także o rozwoju całej grupy, jej sprawnym funkcjonowaniu i dobrej organizacji pracy.

2. Prezentacja programu szkolenia.
Celem drugiego spotkania jest zaprezentowanie programu, który został stworzony w odpowiedzi na Państwa potrzeby. Omawiamy poszczególne punkty programu i wyjaśniamy cel proponowanych ćwiczeń. Jeżeli zaproponowana wersja szkolenia spełnia Państwa oczekiwania, przechodzimy do kolejnej fazy współpracy. Jeśli macie Państwo uwagi lub pomysły, to najlepszy moment na wprowadzenie zmian w planie szkolenia. W zależności od rozmiaru zmian, modyfikujemy program na bieżąco lub  organizujemy kolejne spotkanie, na którym prezentujemy ostateczną wersję szkolenia.

3. Przeprowadzenie szkolenia.

4. Zbadanie skuteczności szkolenia.
Ostatni etap współpracy odbywa się kilka tygodni po przeprowadzeniu szkolenia. Okres kilku tygodni to wystarczający czas, by pracownicy wprowadzili nowe rozwiązania i utrwalili umiejętności zdobyte podczas szkolenia. Celem tego spotkania jest ustalenie czy  szkolenie wpłynęło na jakość pracy uczestników i czy cele szkoleniowe zostały osiągnięte.

 

Facebook