Rozwiązywanie konfliktów

Rozwijalnia zaprasza na trening skutecznego rozwiązywania konfliktów.

Nierozwiązane, ignorowane, narastające konflikty mogą doprowadzić do prawdziwego kryzysu w pracy, w związku, w rodzinie. Firma, która zmaga się z konfliktami może odnotować wiele problemów:
– spadek motywacji u pracowników;
– spadek efektywności pracy;
– obniżenie osiąganych wyników;
– pogorszenie komunikacji między pracownikami, działami;
– negatywnie nastawienie pracowników do siebie wzajemnie,
– eskalację niepożądanych emocji, towarzyszących konfliktowi, wrogości, agresji, niechęci, rezygnacji, lęku, przygnębienia, zdenerwowania;
– wzrost negatywnych zachowań i postaw, utrwalających konflikt, np.: krytyki, pesymizmu, obojętności, unikania zaangażowania, szukania winnych, zrzucania odpowiedzialności na innych;
– stagnację i brak możliwości rozwoju;
– utratę pracowników odchodzących do konkurencji.

Konflikty na linii pracownicy – pracownicy, a także pracownicy – szefowie nie powinny być rozstrzygane odgórnie. Siłowe rozwiązywanie sporów i narzucanie zespołowi woli i pomysłów szefa, nie jest najlepszym wyjściem z sytuacji. Problem nie zostaje w rzeczywistości rozwiązany. Zostaje przykryty i z pewnością się powtórzy, bo nikt nie dotarł do przyczyn. W sytuacji odgórnie narzuconego rozwiązania pracownicy odniosą wrażenie, że kierownictwo nie liczy sie z ich zdaniem. Nikt ich nie wysłuchał, nie zainteresował się ich pomysłami dotyczącymi rostrzygnięcia sporu. Nie zostali potraktowani po partnersku i taka postawa kierownictwa z pewnością pogłębi spór.

Konflikt jest sygnałem, podobnie jak ból jest symptomem rozwijającej się choroby. Sygnałem, że jakaś część firmy nie działa prawidłowo i destabilizuje płynne działanie całości. Tą częścią mogą być źle przydzielone obowiązki, bałagan administracyjny, uciążliwe i zbędne procedury,  braki kadrowe, kiepskie zarządzanie ludźmi, brak systemu motywacyjnego, brak misji i celów firmy, nieumiejętne dobranie pracowników w zespoły, stare procedury komunikacyjne itd.

Każdy powyższy czynnik, powodujący problemy i nieporozumienia, jest również szansą na wypracowanie lepszej jakości funkcjonowania całej firmy. Jest szansą na zmianę, pod warunkiem, że zarówno kierownictwo, jak i pracownicy będą chcieli za sobą szczerze i odważnie rozmawiać. Zmiana jest możliwa, jeżeli dwóm stronom na niej zależy. Jeżeli szefowie będą wykazywać autentyczne zainteresowanie problemami pracowników i ich pomysłami na zażegnanie konfliktu, podwładni będą otwarcie mówić o swoich trudnościach i propozycjach ulepszenia  firmy. Tak postrzegany i rozstrzygany spór zachęca pracowników do wyrażania własnego zdania, wprowadzania zmian i integruje z firmą.

Podczas treningu rozwiązywania konfliktów spojrzymy na sytuacje problemowe z różnych perspektyw. Porównamy różne punkty widzenia i każdy zdecyduje, która  perspektywa jest dla niego najkorzystniejsza. Powiemy, jak przygotować się do rozmów dotyczących spornych kwestii. Opowiemy, jak zadawać pytania sobie i partnerom rozmów, żeby wypracować rozwiązanie. Odpowiemy na pytanie, dlaczego kompromis nie jest najlepszym rozwiązaniem i co zrobić, kiedy dwójka dzieci kłóci się o pomarańczę. Nie zaproponujemy ani przekrojenia owocu na pół, ani zabrania, ale o tym szerzej porozmawiamy na treningu. Zapraszamy.

Trening rozwiązywania konfliktów trwa jeden dzień od 10.00 do 18.00 i odbywa się w Warszawie.

Trening można zamówić pod numerem tel. 503 020 451 lub mailowo: kulikowska.sylwia@gmail.com

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

 

Facebook