Doskonały szef

Rozwijalnia ma przyjemność przedstawić szkolenie: Doskonały szef.

Doskonały szef to szkolenie adresowane do osób, które stawiają pierwsze kroki w roli szefa. Stanowisko kierownicze stawia zupełnie nowe wyzwania i wymaga opanowania nowych umiejętności. Większa odpowiedzialność, inna perspektywa patrzenia na sprawy firmy i zarządzanie podwładnymi  to  tylko niektóre z czynników, które wymuszają wprowadzenie wielu zmian i zdobycie nowych kompetencji.

Umiejętności doskonałego szefa to:
– zdolność zmotywowania pracowników do  pracy,
– umiejętność odkrycia indywidualnych talentów i predyspozycji każdego pracownika i trafne przydzielenie obowiązków zawodowych,
– łatwość wychwycenia sytuacji potencjalnie konfliktowych i groźnych dla efektywności zespołu,
– umiejętność rozwiązywania konfliktów,
– asertywna i skuteczna komunikacja,
– zdolność nauczenia pracowników efektywnej komunikacji,
– panowanie nad własnymi emocjami,
– efektywne zarządzanie własnym czasem,
– skuteczna pomoc w organizacji czasu pracownikom,
– umiejętność rozwiązania indywidualnych trudności i problemów podwładnych,
– gotowość do wprowadzania zmian,
– umiejętność zintegrowania i zaangażowania zespołu w sprawy firmy,
– gotowość wysłuchania krytycznych uwag pod swoim adresem.

Doskonały szef powinien być dobry obserwatorem i między innymi tej umiejętności będziemy uczyć na szkoleniu. Dobry obserwator widzi  to co otwarcie komunikują pracownicy, ale potrafi też dostrzec to, czego podwładni nie chcą lub nie potrafią ujawnić. Pracuje z każdym indywidualnie nad  rozwinięciem zdolności i usunięciem złych nawyków blokujących osiągnięcie sukcesu. Postawa otwartości i serdeczności, którą prezentuje, sprawia, że pracownicy nie obawiają się rozmawiać o swoich kłopotach,  trudnościach, lękach i pomysłach.

Doskonały szef pracuje nad sobą i ciągle rozwija swoje kompetencje.  Dobrze zarządza swoim czasem, a dzięki temu pracownicy mogą uczyć się tej umiejętności od niego. Nie spóźnia się i pamięta o spotkaniach z podwładnymi. Panuje nad własnymi emocjami, nie krzyczy, nie atakuje,  nie szantażuje. Nie wykorzystuje swojego stanowiska i władzy jaką ono niesie do  nieetycznego wpływania na pracownikach i wymuszania określonych działań i postaw. Jest asertywny i uczy swoich podwładnych asertywnej komunikacji.

Doskonały szef potrafi zmobilizować do pracy wszystkich pracowników i stworzyć autorski program motywacyjny odpowiedni dla swojego zespołu. Potrafi zmotywować również siebie i pomaga osobom, które mają problem z regularnym wypełnianiem obowiązków zawodowych. Komunikuje otwarcie swoje oczekiwania. Wydając polecenie, sprawdza, czy zostało ono usłyszane i zrozumiane.  Nie unika trudnych i wstydliwych tematów. Dba o to, żeby wszyscy pracownicy skutecznie komunikowali się między sobą.

Doskonały szef nie przymyka oczu na narastające konflikty. Otwarcie i szczerze rozmawia o spornych kwestiach, słucha i szuka rozwiązania wraz z całym zespołem. Wyjaśnia na bieżąco wszystkie konflikty mogące w przyszłości zaszkodzić integracji grupy i jakości pracy.  Sytuację sporną traktuje jak szansę na rozwój, na wypracowanie nowej jakości funkcjonowania całej grupy. Sytuacja i podejście do sporu nie zmienia się, kiedy szef przestaje być arbitrem, a staje się stroną w konflikcie.

Szef, staje się szefem doskonałym, w wyniku ciągłej pracy nad sobą i pracy z ludźmi, z podwładnymi, dzięki którym nieustannie się uczy, zmienia i dostosowuje do zmieniających się okoliczności. Szkolenie, które proponujemy, zawiera podstawy umiejętności kierowniczych. Powiemy, na co każdy kandydat na szefa doskonałego powinien zwrócić uwagę w dalszej edukacji, jak powinien dbać o własny rozwój i jak należy dbać o własnych pracowników, ich rozwój i wspólnie odnosić sukcesy.

Szkolenie Doskonały szef trwa jeden dzień od 10.00 do 18.00 i odbywa się w Warszawie.

Szkolenie można zamówić pod numerem tel. 503 020 451 lub mailowo: kulikowska.sylwia@gmail.com

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

 

Facebook