Doskonały pracownik

Rozwijalnia ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie: Doskonały pracownik.

Jeżeli w Państwa firmie:
– panuje chaos i dezorganizacja;
– giną dokumenty, polecenia i odpowiedzialność;
– podział obowiązków dawno się zatarł i dziś nikt nie wie, co tak naprawdę należy do jego zadań;
– brak przejrzystych zasad sprzyja manipulacji i rodzi nieporozumienia;
– zespół jest skonfliktowany i podzielony;
– komunikacja między działami i pracownikami funkcjonuje fatalnie;
– nie działa również komunikacja na liniii podwładni – szefowie;
– pracownicy boją się powiedzieć wprost, co im się nie podoba, czego oczekują i jakie mają pomysły;
– brakuje otwartej, odważnej, szczerej, asertywnej rozmowy.

Jeżeli pracownicy w Państwa firmie:
– przychodzą do pracy spóźnieni i odliczają godziny do wyjścia;
– więcej czasu spędzają przy ekspresie do kawy, niż przy własnym biurku;
– często mają problemy ze znaleziem własnego biurka, a szefowie mają problem ze znaleziem pracownika na terenie firmy;
– są zmęczeni, zestresowani, zniechęceni i nieustannie narzekają;
– są niezorganizowani, ciągle spóźnieni, brakuje im czasu;
– skarżą się na nawał obowiązków i konieczność zostawania “po godzinach”;
– fatalnie organizują swój czas, albo nie robią nic, albo pracują bez wytchnienia kilka dni przed ostatecznym terminem zakończenia projektu;
– brak im motywacji, nie wspominając o entuzjaźmie;
– demotywują innych.

Jeżeli powyższe opisy, choć częściowo, opisują Państwa firmę, szkolenie Doskonały pracownik przeznaczone jest właśnie dla Was.

Umiejętności doskonałego pracownika to:
– efektywnie zarządzanie czasem,
– samodyscyplina i samoorganizacja,
– umiejętność motywowania siebie i innych,
– asertywność,
– panowanie nad swoimi emocjami,
– umiejętność rozpoznawania stanów emocjonalnych innych,
– twórcze pokonywanie przeszkód i rozwiązywanie problemów,
– radzenie sobie ze stresem,
– umiejętność rozładowania napięcia i uspokojenia się,
– znajomość technik wywierania wpływu na innych,
– umiejętność obronienia się przed wywieraniem wpływu przez innych,
– skuteczna komunikacja interpersonalna,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Żadna z powyższych umiejętności nie jest wrodzona. Każdy człowiek może nauczyć się każdej z tych umiejętności. Każdy pracownik może stać się pracownikiem doskonałym w wyniku ćwiczeń, treningów i pracy nad sobą.

Szkolenie Doskonały pracownik trwa trzy dni. Każdy dzień szkoleniowy podzielony jest na 3 bloki tematyczne.

I dzień – asertywność, inteligencja emocjonalna, zarządzanie stresem;
II dzień – zarządzanie czasem, motywacja, myślenie twórcze;
III dzień – techniki wywieranie wpływu, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów.

Tak zaprojektowane szkolenie daje możliwość wszechstronnego wzbogacenia umiejętności pracowników i pozwala określić mocne i słabe strony każdemu z nich. Dzięki temu zdobywają oni wiedzę nad jakimi dziedzinami funkcjonowania muszą pracować, co  należy wzmacniać i ćwiczyć i jakie nowe umiejętności muszą zdobyć.

Trenując ASERTYWNOŚĆ:
– pokażemy, że umiejętność mówienia “nie”, to tylko jeden z dziesięciu wymiarów asertywności;
– pomożemy każdemu uczestnikowi określić swoje miejsce na mapie asertywności;
– każdy uczestnik dowie się, w jakich dziedzinach asertywności świetnie sobie radzi, a nad czym powinien pracować;
– wszyscy uczestnicy przećwiczą sytuacje, w których mają najwięcej trudności z asertywną komunikacją;
– pokażemy, jak zasady “złego i dobrego” wychowania dziedziczone kulturowo, negatywnie pływają na nasze codzienne decyzje i życiowe wybory,
– wskażemy, jakie sytuacje sprzyjają uległości;
– określimy koszty, jakie ponosimy, jeśli nie potrafimy odmawiać;
– powiemy, dlaczego warto wziąć odpowiedzialność za swoje uczucia, potrzeby, przekonania i wyrażane opinie;
– nauczymy, jak budować i posługiwać się komunikatem “ja”;
– nauczymy, jak tworzyć i wykorzystywać czterostopniowy model komunikacji asertywnej;
– pokażemy 5 sposobów na poradzenie sobie z krytyką;
– omówimy 4 sposoby asertywnej odmowy;
– każdy uczestnik określi swoje mocne i słabe strony;
– pokażemy, jak w ekologiczny sposób przeformułować słabe strony.

Szkoląc INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ:
– odpowiemy na najważniejsze pytanie: po co człowiekowi emocje?;
– omówimy rodzaje i specyfikę wybranych emocji;
– omówimy 3 grupy kompetencji, z których składa się inteligencja emocjonalna;
– wytłumaczymy, czym różnią się emocje od nastrojów;
– każdy uczestnik dokona diagnozy najczęściej odczuwanych emocji;
– przedstawimy podstawowe sposoby postrzegania emocji i reagowania na nie;
– pokażemy, jak zmienić negatywny stan emocjonalny;
– pokażemy, jak natychmiast zmienić nastrój;
– powiemy, jak poprzez zmianę myśli zmieniać i kontrolować emocje;
– pokażemy, jak natychmiast zmienić stan emocjonalny przy użyciu submodalności;
– każdy uczestnik będzie mógł, poprzez zmianę submodalności, zmienić negatywne emocje lub negatywne wspomnienie.

Podczas modułu dotyczącego STRESU:
– odpowiemy na pytanie, czy można wyeliminować stres z naszego życia?;
– uczestnicy zlokalizują najbardziej stresogenne dziedziny i elementy ich życia;
– przedstawimy podstawowe sposoby radzenia sobie ze stresem;
– pokażemy, jak w prosty sposób obniżyć napięcie nagromadzone w ciele;
– powiemy, jak obniżyć stres pracując przy komputerze,
– pokażemy, jak osoby pracujące przy komputerze mogą zrelaksować oczy;
– przedstawimy proste ćwiczenia fizyczne obniżające poziom stresu;
– przećwiczymy trening Jacobsona, który oprócz obniżenia napięcia, dodaje energii i aktywizuje do działania;
– zastosujemy trening autogenny, który głęboko relaksuje i stosowany regularnie może zastąpić 6 godzin snu;
– uczestnicy dowiedzą się, czym jest medytacja i wykonają krótkie ćwiczenie medytacyjne;
– opowiemy o fascynujących wynikach badań naukowych dotyczących zalet medytacji;
– opowiemy o roli oddechu w różnych formach redukowania napięcia;
– pokażemy kilka prostych ćwiczeń oddechowych, które doskonale relaksują;
– powiemy, czym jest uważność i dlaczego tak bardzo nie lubimy zmywać naczyń;
– wykonamy ćwiczenie, dzieki któremu uczestnicy doświadczą uważności;
– powiemy, jak proste ćwiczenie uważności stosowane każdego dnia, może zmienić perspektywę, z której patrzymy na świat;
– opowiemy, czym jest wizualizacja i wykonamy ćwiczenie wizualizacyjne.

Omawiając zagadnienie ZARZĄDZANIA CZASEM:
– wymienimy żelazne zasady wprowadzania zmian i organizacji czasu;
– każdy uczestnik dokona oceny własnych umiejętności organizacyjnych;
– każdy uczestnik określi swoje złe nawyki, które blokują efektywną organizację czasu;
– powiemy, dlaczego należy wyznaczać cele i co daje umiejętność stawiania celów;
– omówimy metodę wynaczania celów SMART PLUS;
– powiemy dlaczego warto planować czas;
– omówimy zasadę Parkinsona i Pareto w świetle planowania zadań;
– pokażemy, jak za pomocą doskonałego narzędzia, jakim jest macierz Eisenhowera, dzielić zadania i planować czas;
– wykażemy związek pomiędzy ergonomią miejsca pracy i dobrą organizacją czasu;
– przedstawimy 4 sposoby radzenia sobie z dokumentami;
– omówimy 8 technik pomocnych w organizacji czasu;
– powiemy, jak zwiększyć swoją wydajność o 1000% w ciągu 233 dni;
– wyjaśnimy, jak planować i stosować wysokowydajne sprinty;
– uczestnicy odnajdą swoich złodziei czasu i czynniki najsilniej rozpraszające podczas pracy;
– powiemy, co to jest “efekt piły” i dlaczego nie należy przeszkadzać komuś, kto pracuje;
– każdy uczestnik ułoży plan zajęć na kolejny tydzień uwzględniając wszystkie techniki, które poznał na szkoleniu.

Szkoląc MOTYWACJĘ:
– powiemy, jak najskuteczniej zastosować kij i marchewkę;
– każdy uczestnik zanalizuje własne przyzwyczajenia, dobre i złe nawyki i ich długofalowe konsekwencje;
– opowiemy, jak zmiana emocji pomaga eliminować negatywne przyzwyczajenia i tworzyć w ich miejsce nowe i kontruktywne nawyki;
– powiemy, jak przy pomocy techniki zwanej “dźwignią” można zmotywować się do najtrudniejszych i długo odkładanych zadań;
– przedstawimy technikę “cienia”, która motywuje do podjęcia działania i wprowadzenia zmian;
– pokażemy, jak poprzez zarządzanie ciałem zarządzać nastrojem i wprowadzać się w stan gotowości do działania;
– powiemy, jak zwykły ołówek może całkowicie zmienić nasz stan emocjonalny;
– wyjaśnimy, co to jest modelowanie i dlaczego warto je stosować;
– zlokalizujemy złodziei energii czyli czynniki, które najsilniej nas demotywują;
– powiemy, jak zadawać pytania, żeby otrzymać odpowiedzi, które zmotywują nas do pracy;
– opowiemy, jak zrobić o 30% więcej w ciągu jednego dnia;
– zastanowimy się, czy sukces jest dziełem przypadku czy wytężonej pracy;
– powiemy, jak poczucie odpowiedzialności wpływa na motywację;
– wyjaśnimy, jak wykorzystać osoby, których nie lubimy do osiągnięcia sukcesu;
– przedstawimy technikę, dzięki której w ekspresowym tempie można nauczyć się np. języka obcego;
– pokażemy, jak metoda “zbierania doświadczeń” może urozmaicić pracę i życie;
– powiemy, jak umiejętnie używać słów “jak” i “jeśli”, żeby zmotywować się do pracy;
– wyjaśnimy, jak reinterpretować fakty i wydarzenia, żeby zwiększyć ochotę do pracy;
– opowiemy, jak motywować się przy pomocy metody zwanej “standardem jakości”
– powiemy, dlaczego w pracy za nastrój i motywację odpowiadamy zbiorowo;
– wyjaśnimy, co to są neurony lustrzane i jak je wykorzystywać do zmotywowania innych;

Podczas treningu TWÓRCZOŚCI:
– świetnie się bawimy, dużo się śmiejemy i uczymy się myśleć w sposób absolutnie niekonwencjonalny;
– ćwiczymy abstrahowanie, płynność słowną i skojarzeniową;
– trenujemy umiejętność zastępowania kodu werbalnego kodem abstrakcyjnym;
– opowiemy o synestezji i na chwilę zmienimy się w synestetów;
– ćwiczymy rozumowanie dedukcyjne i transformowanie.

Szkoląc KOMUNIKACJĘ INTERPERSONALNĄ:
– powiemy co jest, a co nie jest komunikacją;
– wyjaśnimy, z jakich elementów składa się proces komunikowania;
– pokażemy, jak łatwo zniekształcamy i reinterpretujemy informacje;
– porównamy w praktyce skuteczność komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
– opowiemy, jak mówić, żeby zostać zrozumianym;
– wykażemy, jak ważnym elementem komunikacji jest słuchanie;
– omówimy bariery utrudniające słuchanie;
– omówimy techniki aktywnego słuchania;
– powiemy, czym są i do czego służą werbalne wskaźniki słuchania;
– przedstawimy “niewerbalnego kłamcę”;
– omówimy grupy sygnałów, które tworzą komunikację niewerbalną;
– ćwiczymy w praktyce porozumiewanie się tylko poprzez komunikację niewerbalną;
– detronizujemy magiczną regułę komunikacyjną 7% – 38% – 55%;
– wyjaśnimy, co sie dzieje, kiedy słowa, ton głosu i mimika mówią zupełnie co innego;
– omawiamy różnice pomiędzy komunikacją werbalna i niewerbalną;
– każdy uczestnik wystąpi przed małą grupą, która pomoże mu określi mocne i słabe strony jego przekazu komunikacyjnego.

Omawiając tematykę WYWIERANIA WPŁYWU:
– przedstawimy mechanizmy wywierania wpływu na innych;
– powiemy, jak bronić się przed wpływem wywieranym przez innych ludzi;
– opowiemy o tym, co prezenty, drobne upominki i przysługi mają wspólnego z manipulacją;
– powiemy, jak można wpłynąć na kogoś wykorzystując przedmioty znalenione w koszu na śmieci;
– wyjaśnimy, jak działamy, kiedy jesteśmy zaskoczeni;
– rozwiążemy spór – konsekwencja kontra zmiana poglądów i zachowania;
– powiemy, czym może skończyć się włożenie stopy w drzwi;
– pokażemy, jak możemy wpływać na zachowanie przypadkowych przechodniów;
– wyjaśnimy, jak obecność ludzi wpływa na nas i nasze zachowanie;
– opowiemy, w jaki sposób prosić o pomoc przypadkowych ludzi, żeby ją otrzymać;
– opowiemy, jak można zbić ogromny majątek wykorzystując przyjaźń;
– przyjrzymy się, kogo lubimy i dlaczego;
– rozwiążemy spór – podobieństwa kontra przeciwieństwa;
– pokażemy, jak ze zwykłego człowieka zrobić narzędzie do znęcania się nad innymi;
– powiemy, dlaczego mieszkańcy pewnego miasta w USA zrobili zapasy proszku do prania na następne 20 lat;
– przyjrzymy się fenomenowi wyprzedaży;
– przedstawimy i omówimy 25 różnych technik wywierania wpływu.

W trakcie modułu dotyczącego ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW:
– pokażemy, jak poprzez słowa można zmienić spojrzenie na sytuację konfliktową;
– odkryjemy, jak umiejętnie posługiwać się metaforami;
– spojrzymy na konflikt z trzech różnych perspektyw i wybierzemy najwłaściwszą;
– pokażemy, jak powstaje spirala agresji i jak ją zatrzymać;
– powiemy, jak skutecznie bronić się przed agresją;
– uczestnicy przećwiczą w praktyce radzenie sobie w sytuacji ataku;
– przedstawimy i przeanalizujemy 5 strategii radzenia sobie w sytuacji konfliktowej;
– powiemy, jak współpracować i uczy się z konfliktu;
– pokażemy, jaką rolę w sytuacji konfliktowej odgrywa ukryta struktura komunikacji;
– powiemy, po co w filmach, sztukach i powieściach pojawia się narrator;
– wytłumaczymy, czym jest “góra lodowa” konfliktu;
– opowiemy, jak wydostać się z pułapki “oczywistej racji”;
– powiemy, jak mądrze rozwiązać sytuację, kiedy dwoje dzieci kłóci sie o pomarańczę, nie dzieląc jej i nie zabierając;
– pokażemy, jak oddzielić kwestie stanowisk od kwestii interesów w konflikcie;
– powiemy, jak i po co oddzielać problemy od rozwiązań;
– pokażemy, 10 sposobów na oddzielenie rzeczy ważnych od przeszkód w sytuacji konfliktowej.

Szkolenie Doskonały Pracownik trwa 3 dni, od godziny 9.00 do 19.00.
Szkolenie odbywa się w grupach od 2 do 14 osób.
Szkolenie odbywa się w Warszawie.

Aby zamówić szkolenie prosimy o kontakt pod numerem tel. 503 020 451 lub mailowo: kulikowska.sylwia@gmail.com

 

Facebook